Vad behövs för att komma igång?
Du behöver endast en smartphone (iOS eller Android) med BankID installerat.
Behöver jag boka en tid?
Nej, du kan starta en en konversation dygnet runt och din psykolog svarar minst en gång varje vardag. Vill du boka en tid hos en psykolog via video eller på en mottagning kan du göra det på Ahum.se.
Hur startar jag en kontakt med en psykolog?
Du trycker "Starta här" på huvudsidan i appen. När du därefter berättat vad du vill ha hjälp med och genomfört betalningen öppnas ditt privata chatrum och kontakten med psykologen upp.
Vad har ni för öppettider?
Du kan skriva till din psykolog dygnet runt och din psykolog svarar minst en gång varje vardag.
Vad kan jag få för hjälp i appen?
Våra legitimerade psykologer erbjuder rådgivning, vägledning, bedömning och behandling. Det kan tex handla om nedstämdhet, ångest, stress, problem i relationer, frågor kring självkänsla, beroende, föräldraskap mm.
Hur länge får jag skriva med er?
7 dagar - från den tidpunkt då du betalat och öppnat upp ditt privata chatrum. Din psykolog kommer svara minst en gång varje vardag,
Vem arbetar hos Ahum?
Vi har ett stort nätverk med över 300 st legitimerade psykologer och psykoterapeuter som erbjuder möten på plats eller via video på ahum.se men här i appen arbetar vi uteslutande med legitimerade psykologer med KBT-inriktning.
Fungerar terapi på nätet lika bra som vanlig behandling?
Ja. Forskning har visat att terapi online har likvärdig effekt som traditionell psykoterapi. Det gäller i första hand vid lätta till medelsvåra besvär. Besvär som tillhör psykiatrin är generellt sett inte lämpliga för onlineterapi. Våra psykologer hjälper dig att avgöra vad som passar dig bäst.
Passar psykologisk behandling online för mig och mina besvär?
Det är en väldigt vanlig fråga som är svår att ge ett generellt svar på utan att veta mer om dina individuella behov. Starta en konversation med våra psykologer för att få vägledning.
Kan jag vara anonym?
Nej, enligt patientdatalagen är vi skyldiga att föra journal. Huvudanledningen är att kunna erbjuda dig en god och säker hjälp med de krav som ställs på oss.
Vad kostar det?
100 kr för ett privat chatrum som är öppet i 7 dagar och där du kan skriva när du vill och hur mycket du vill. Din psykolog svarar minst en gång varje vardag.
Gäller frikort?
Nej, vi är helt privata och fristående.
Har ni tystnadsplikt?
Ja! Vid kontakt med oss är det viktigt att känna tillit och förtroende för den psykolog du möter. Tryggheten är grundläggande för att våga öppna upp och dela med dig av personlig information. Av den anledningen omfattas alla hos oss av tystnadsplikt och den som bryter mot den kan straffas enligt lag.

Tystnadsplikten innebär att alla uppgifter som rör dig och dina personliga förhållanden, exempelvis psykiska besvär och behandling, skyddas av sekretess som endast får lämnas ut på din begäran.
Vart vänder jag mig om jag har klagomål eller övriga frågor?
Skicka ett mail till oss på support@ahum.se