Ahum AB 2019
Ahum App
Få svar från en legitimerad psykolog.
Ahum gör det möjligt att skriva med erfarna och legitimerade psykologer direkt i mobilen. Genom digital teknik erbjuder Ahum personer från hela landet trygg kontakt på lika villkor.

Bara i Sverige har Ahum hittills hjälpt över 10.000 personer att få psykologiskt stöd, rådgivning och behandling. Med huvudkontor i Stockholm, är Ahum numera verksamt i hela Sverige och har ytterligare expansion på agendan.

Ahum visar vägen mot framtidens psykologiska tjänster och metoder med medarbetare som är dedikerade uppdraget att genom innovation, samarbete och engagemang öka världens välmående – en person i taget.

Besök gärna vår hemsida ahum.se där vi erbjuder möten via video och på plats.